φ(..) ビボ~6 φ(..)

主にAccess、VBAに関する備忘録

参照設定

  • ダイアログ ボックス : Microsoft Office(バージョン) Object Library
  • FileSystemObject : Microsoft Scripting Runtime